Connections
Postings
Image
HAKKIMIZDA

Derneğimizin adı “Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi Mezunlar Derneği”dir. 

Derneğimiz, üyeleri arasında, tanışma, yakınlaşma ve dayanışma sağlayarak sosyal ilişkileri güçlendirme ve Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi’ne, bu lisede okuyan ve bu liseden mezun olup yüksek öğrenim yapmakta olan başarılı ve yoksul öğrencilere maddi ve manevi yardım sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz bu amaçlarına ulaşabilmek için belirlenen konularda gerekli yöntemleri izleyip uygulayarak çalışmalarını sürdürmeyi hedefler. Dolayısıyla da ; mezunlar dernek ile olan ilişkilerini belirli esaslara bağlayarak ilgili kayıtları tutar, dernek üyelerinin okulun sahip olduğu çeşitli imkanlardan yararlanmalarını sağlamaya çalışır.

Ayrıca, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için de araştırmalar yapar. Gerek mezunlarına gerekse de mezun olacak öğrencilere gerekli gördüğü faydalı konularda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarını düzenlemeyi, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmeyi, dokümantasyon merkezi oluşturmayı, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmayı hedefler.

Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,  Gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak, Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşa üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak, Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak gibi konuları da kendine görev edinir.

© Copyright 2020
Loading