Connections
Postings
İş Geliştirme Uzmanı (Intern)


İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş.
28 Aug 2019

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin teknoparkı olan İzmir Bilimpark'ta Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik ekosisteminde sinerjiyi arttıracak iş geliştirme çalışmalarında bulunmak isteyen stajyerler aran

Sign up to access membership benefits.

Become Member

Already a member?

Loading