Elektronik Başvuru Formu

Complete the form below to become a member:


Membership Terms

Yukarıda paylaştığım bilgilerim doğrultusunda Özyeğin Üniversitesi Mezunlar Derneği ve faaliyetleri ile ilgili her türlü elektronik iletişim aracı ile, Özyeğin Üniversitesi Mezunlar Derneği adına benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.
Loading