Connections
Postings
Image
SUMED Yönetim Kurulu

Zeynep Bahar Çelik, Başkan

SSBF’03               

Üniversitede Yönetici

Meryem Kösehasanoğulları, Başkan Yardımcısı                    

SSBF’07               

Finans Uzmanı

Sevda Baysal, Sekreter                                   

YBF’12                  

Hazine Aktif ve Pasif Yönetici Danışmanı

Nihat Berk Öztürk,Sayman                                    

MDBF’13                             

Ticari Pazarlama Yöneticisi

Kerem Koç, Yönetim Kurulu Asil Üyesi                                 

MDBF’06                             

Reklamcı

Arda Kuzu, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi                                             

MDBF’07                             

İş Adamı

Barış Altop, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi                                            

MDBF’07                             

Doktora Öğrencisi

Sezin Üstünsoy, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi                                   

YBF’09                  

Organizasyon Aile Şirketi Sahibi

Arzu Bolgül, Denetim Kurulu Asil Üyesi                                

SSBF’05

Üniversitede Akademik ve İdari İşler Müdürü

Ayşe Korzay, Denetim Kurulu Asil Üyesi                                                              

YBF’11                  

Aile Şirketi Yöneticisi

Yaşar Deniz Korzay, Denetim Kurulu Asil Üyesi                                                 

YBF’09                  

Ürün Yöneticisi

Muhterem Balcı, Denetim Kurulu Yedek Üyesi                 

YBF’11                  

Hastane Yöneticisi

Mükerrem Aydoğan, Denetim Kurulu Yedek Üyesi                        

YBF’10                  

Pazarlamacı

Tevfik Tacar, Disiplin Kurulu Asil Üyesi                                 

FASS’10                               

Pazarlamacı

Ahmet Barış Yıldırım, Disiplin Kurulu Asil Üyesi                 

FENS’14                               

Bilgisayar Mühendisi

Cemal Akarsu, Disiplin Kurulu Yedek Üyesi                                        

FENS’09                               

Elektronik Mühendisi

Berk Eremektar, Disiplin Kurulu Asil Üyesi                         

YBF’14                  

Organizasyon Aile Şirketi Sahibi

Loading