Üyelik Başvuru Formu

Complete the form below to become a member:Türkiye Acil Tıp Derneği

Dernek hizmetlerinden faydalanma

Dernek kurs, sempozyum ve kongre faaliyetlerine indirimli katılım hakkı

Membership Terms

Acil Tıp Uzmanı ya da Acil Tıp Asistanı hekimler başvurabilir. 

Registration Fee

50.00 TRY - Registration Fee (Only Once)

Lütfen Üyelik Formu'nu doldurup imzalayınız, imzalı formu 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopinizle birlikte aşağıdaki adrese gönderiniz.

Türkiye Acil Tıp Derneği, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 

No: 274/5 Mahall Ankara F Blok No: 8 Çankaya/ANKARA

Loading