Image

TATD Nörolojik Aciller Webinar - 1

Süre

Konu

Eğitmen

13:00-13:40

İskemik inmelere yaklaşım

Geçici iskemik atak ve iskemik inmede yönetim

Ersin Aksay

14:00-14:40

İskemik inmelerde tedavi

Antitrombositer, antikoagülan, fibribolitik tedaviler ve vasküler girişimler

Engin Özakın

15:00-15:40

Nörogörüntüleme

Hemorajik ve iskemik inmelerde BT, MRI

Nuri Karabay

Webinar Kayıt
RSVP
Online Event
Link visible for attendees
Saturday, September 18, 2021 13:00 - 15:40
Loading