online bağış kampanyası

Online Bağış Kampanyası İçin İzin Alınması Gerekli Mi?

Online sistem üzerinden bağış toplamak mümkün olmakla birlikte (bkz: Derneğe bağış online bir sistem aracılıgı ile yapabilir mi? Bunlar için dekont kesilmeli mi?), toplanan bağışın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamına girip girmediğinden emin olunması gerekmektedir.

Table of Contents

Online sistem üzerinden bağış toplamak mümkün olmakla birlikte toplanan bağışın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamına girip girmediğinden emin olunması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 28.05.2009 tarihli 8234 sayılı hukuki görüşü uyarınca, derneklerin merkezinin, şubesinin veya temsilciliğinin bulunduğu yerde, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilerek adına yetki belgesi düzenlenmiş kişiler tarafından, alındı belgesi karşılığında veya derneğin kendi web sitesi üzerinden bağış kabul edilebileceği; ancak, organizasyonlarda bulunularak, ilan edilerek, duyuru yapılarak ya da kapı kapı dolaşılarak kişi ve kuruluşlardan yardım yapması istenilecek ise, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Online kampanyanın da bu kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Nitekim Yardım Toplama Kanunu’nun 4. maddesine göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.

07.08.2007 tarihli 10873 sayılı hukuki görüşte ise, web sitesi üzerinden toplanan yardımların birden fazla ili kapsadığı değerlendirilerek buna göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre Yardım Toplama Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca derneğin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25.05.2004 tarihli ve 2004/83 sayılı Yardım Toplama İşlemleri Hakkında Genelgesi’ne göre yardım toplama faaliyetinde bulunabilecek gerçek kişi, dernek, kurum, vakıf, gazete ve dergilere ise gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetin kamu yararı taşıması şartıyla izin verilebilmektedir.

Eğer söz konusu bir platform kurulması ise herhangi bir izin veya bildirim prosedürü mevcut değildir. Ancak, derneklerin her yıl verecekleri beyannamelerinde katıldıkları platformlar ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2005/102 sayılı Genelgesi’nde de ifade edinildiği üzere, platform kurulması hâlinde herhangi bir gelir ya da bağış toplanması mümkün değildir.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Trending Posts

Raklet Mezun Bilgi Sistemi ve YÖK Raporları

Raklet Mezun Bilgi Sistemi ve YÖK Raporları

YÖK’ün her sene yayınladığı “Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu” içeriğindeki öneriler arasında Mezun Bilgi Sistemi oluşturulması da yer almaktadır. Üniversitelerin bir Mezun İzleme

Kurumsal Hafıza Ve Raklet

Kurumsal Hafıza Ve Raklet

Yönetimler gelip geçicidir, çalışanlar da öyle. Elinizde bilgi havuzu bulunduran bir sistem olmadığı sürede e-mail, sms, login, ödemeler gibi verileriniz kaybolabiliyor. Bunun sonucunda kişi ve

5 Adımda Gönüllülerinizi Motive Edin

5 Adımda Gönüllülerinizi Motive Edin

  Hiçbir karşılık beklemeden size destek olan insanlar, arkadaşlarınızdır. Peki ya projelerinizde hiçbir maddi bir karşılık beklemeden sorumluluk alarak kurumunuza destek olan insanlar? Kâr amacı

Dünya Şirket Bağışçılığı Gününüz Kutlu Olsun!

Dünya Şirket Bağışçılığı Gününüz Kutlu Olsun!

Sosyal sorunların çözümünde aktif rol oynayan, çalışanları ile gönüllülük programı oluşturan, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapan, onlara hibe desteği sunan şirketler, ve bu şekilde olumlu bir sosyal, ekonomik ve çevresel etki yaratmaya çalışan şirketler… Dünya Şirket Bağışçılığı Gününüz kutlu olsun! Şirket olarak daha etkili bir bağışçı/sosyal yatırımcı olmak için neler yapabilirsiniz? İşte size 10 öneri.

Create your account.
It’s free for as long as you need.

Start for free & upgrade only if you need. Card not required.