Kurumsal Hafıza Ve Raklet

Kurumsal Hafıza Ve Raklet

Table of Contents

Share:

LinkedIn
Twitter
Facebook

Yönetimler gelip geçicidir, çalışanlar da öyle. Elinizde bilgi havuzu bulunduran bir sistem olmadığı sürede e-mail, sms, login, ödemeler gibi verileriniz kaybolabiliyor. Bunun sonucunda kişi ve kurumlar arasındaki bağların izi kalmıyor.

Raklet, kurumsal hafızanın hayati önemini biliyor, güncel tutmanıza ve güçlendirmenize yardımcı oluyor!

Çalışanlar arasında el değiştiren ve belki de arada kaybolan Excel dosyaları, üyelerinize ya da kurumunuzun iletişim halinde olduğu kişilere dair aldığınız notlar, kendilerine gönderdiğiniz emailler… Tüm bunlar tek bir yerde olsa ve kurumuzun geçmişine dilediğiniz zaman kolayca erişseniz sizce de harika olmaz mıydı?

Raklet ile yönetici olarak kurum çalışanları ve aynı zamanda kişileriniz verilerini aynı veritabanında güncelleyebilirler. Böylece çalışanlarınızdan bağımsız olarak sürekli güncellenen bir veri tabanına sahip olabilirsiniz.

Kimlere ne zaman hangi emaili göndermişsiniz, hangi üyeniz borcunu ne zaman ödemiş, hangi etkinliklere katılmış gibi sonrasında kişilerinizle kuracağınız iletişimde ihtiyacınız olabilecek tüm verileri, yani kurumunuzun tüm geçmişini tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Artık her yeni çalışanla sıfırlanmak yerine geçmişinizden kopmayarak kurumunuzun gücüne güç katabilirsiniz.

On Key

Trending Posts

Create your account.
It’s free for as long as you need.

Start for free & upgrade only if you need. Card not required.