içerik pazarlama

Kurumunuz için Pazarlama Trendleri 1: İçerik Pazarlama

Table of Contents

Share:

LinkedIn
Twitter
Facebook

Son dönem pazarlama trendlerinden içerik pazarlama diğer sektörleri olduğu gibi dernek, vakıf ve STK’ların da hedef kitlelerine ulaşma stratejilerini büyük ölçüde etkiliyor. Sosyal medya, bloglar, e-posta ya da video paylaşımı yoluyla içerikler kolayca dolaşıma sokulabiliyor. Gelin içerik pazarlama yöntemini etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğinize birlikte bakalım.

İçerik pazarlama yönteminin geleneksel pazarlama metotlarını ikinci plana atması çok da şaşırılacak bir durum değil aslında zira:

  • İçerik pazarlama metotları çok daha ekonomik.
  • Maliyet sorunu ortadan kalktığında içerik üretmede yaratıcılığın önündeki engeller kalkıyor.
  • Üretilen içerikler kitleler doğrudan hedeflenerek dolaşıma sokulabiliyor.
  • İçeriğin farklı platformlarda paylaşımını sağlayan aktör yalnızca içeriğin sahibi değil, üyeler, destekçiler ve mesajınızla bağ kurmuş olan herkes paylaşım sürecine dahil olabiliyor.

Fakat tüm bu mecralarda dilediğinizce içerik üretmek ve bunları kontrolsüzce yayımlamak yerine yine stratejik bir planlamaya ihtiyacınız var çünkü yukarıdaki avantajlar bu yönteme başvuran tüm kurumlar için geçerli. Dolayısıyla ürettiğiniz içeriğin bu devasa bilgi yığını arasında kaybolup gitme riskini göz önünde bulundurmanızda yarar var.

İçerik pazarlama zorlukları

Pazarlayacağınız içeriklerin oluşturulması, dolaşıma sokulması ve etki uyandıran içerik türlerinin belirlenmesi sürecinde şu önerilerimize bir göz atabilirsiniz:

  • Hedef kitlenizin kim olduğu üzerine kafa yorun, aldığınız geri bildirimleri analiz etmeye çalışın.
  • Ürettiğiniz içeriklerin ne zaman, hangi sıklıkta ve hangi kanallardan dolaşıma gireceğini planladığınız bir iletişim planı geliştirin.
  • Hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmek için yeteneklerinizi geliştirmeye çalışın.
  • İçeriğinizin farklı platformlarda gördüğü ilgiyi ölçün, analiz edin, sonraki adımlarınızı buna göre atın.

Tecrübeleriniz doğrultusunda hangi içerikleri hangi kanaldan kimlere ulaştırmanız gerektiğine karar verebilirsiniz.

İşe hedef kitlenizi, üye ve destekçilerinizi çok daha yakından tanıyarak başlayın. Örneğin gerçekleştirdiğiniz anketlerde üye ya da destekçilerinizin kurumunuzun varlığından ve faaliyetlerinden nasıl haberdar olduklarına dair bir soru, ilk aşamada yol gösterici olabilir.

Hedef kitlenizin ilgi ve eğilimleri doğrultusunda uygun içerikler üretebilmek ve etkili iletişim stratejileri geliştirebilmek için Raklet‘in zaman tüneli uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde her bir üyenizin kurumunuzla etkileşimi görebilir; üye veri tabanınızı istatistikler, kategoriler dahilinde görüntüleyebilirsiniz.

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

On Key

Trending Posts

Create your account.
It’s free for as long as you need.

Start for free & upgrade only if you need. Card not required.