Sivil Toplum Buluşmaları Serisinin İlki Renay Onur'un Katılımıyla Gerçekleşti

Sivil Toplum Buluşmaları Serisinin İlki Renay Onur’un Katılımıyla Gerçekleşti

Table of Contents

Share:

LinkedIn
Twitter
Facebook

4 Ekim Çarşamba akşamı sivil toplum alanında faaliyet gösterenler olarak bir araya geldik ve Adım Adım ve Açık Açık Derneği kurucularından Renay Onur’un katılımıyla Türkiye’de bağışçılık ve gönüllülük kavramlarından hareketle sivil toplumun sorunları ve neler yapılabileceği üzerine tartıştık. İşte etkinliğimizden satır başları…

Netsquared İstanbul tarafından TAK işbirliğiyle Raklet sponsorluğunda düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları serisi her ay sivil toplum alanında faaliyet gösteren profesyonelleri, gönüllüleri, bağışçıları ve sosyal girişimcileri bir araya getirmeyi ve sivil toplum bilincinin oluşmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Sivil Toplum Buluşmaları

Serinin ilk toplantısında bizlerle birlikte olan Renay Onur’un paylaştığı veriler bu alanda çaba sarf etmemizin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Adım Adım ve Açık Açık Derneği’nin yola çıkış nedeni ve ne denli önemli bir amaca hizmet ettiğini de görebildiğimiz çarpıcı veriler şu şekilde:

Türkiye’de Bağışçılık

Türkiye’de kişi başına STK’ya yapılan bağış oranı on binde 7 iken bu oran ABD’de yüzde 2. CAF verilerine göre ise bağışçılık alanında diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye, 136 ülke arasında sondan 3.

Türkiye’de bağışçılık alanındaki verilerin pek iç açıcı olmayışının çeşitli nedenleri var. Renay Onur’a göre empati yoksunluğu ve güven eksikliği Türkiye’de bağışta bulunma davranışının önünde engel teşkil eden önemli sorunlardan.  Açık Açık Derneği bu sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla kişileri ve bağışçı haklarını kabul eden, şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir oluşum.

Türkiye’de Gönüllülük

Empati yoksunluğunun en önemli bir diğer göstergesi ise gönüllü faaliyetlerde bulunma oranı. Gallup tarafından yapılan araştırmada “Geçtiğimiz 1 ay içinde herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yaptınız mı?” sorusundan hareketle yola çıkıldığında Türkiye’de oran %5 iken Amerika’da bu oran %50, dünya ortalaması ise %30.

Tartışmalar sırasında da vardığımız sonuç Türkiye’de gönüllülük kavramının yeniden tanımlanması gerekliliği. Gönüllülüğün  amatörlük olmadığının, bilakis profesyonelce gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyet olduğunun altını çizen Renay Onur, kurumların da gönüllüleri hoş tutmaları gerektiğini, gönüllülüğü eğlenceli bir hâle getirerek sürekliliği sağlayabileceklerini belirtiyor.

Adım Adım’ın kısa zamanda sivil toplum kuruluşlarına yaptığı katkı da koşu gibi eğlenceli bir faaliyetle birleştirildiğinde kaynak geliştirme süreçlerinin çok daha fazla gönüllüyle çok daha etkin bir şekilde yürütülebildiğini gösteren en güzel örneklerden. Bugün  27.000’in üzerinde koşucusu ve 200.000’in üzerinde bağışçısıyla topladığı 23.000.000 TL’yi aşan bağış tutarıyla Adım Adım oluşumu sivil toplum kuruluşlarına destek sunmaya devam ediyor.

Sivil Toplum Buluşmaları serisi bu kavramlar etrafında bir araya gelerek tartışmayı, Türkiye’de sivil toplum bilincinin oluşmasına katkı sunabilmeyi hedefliyor. 1 Kasım 2017 akşamı gerçekleşecek bir sonraki etkinliğimizde Çorbada Tuzun Olsun Derneği bizlerle birlikte olacak.

Sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

On Key

Trending Posts

Create your account.
It’s free for as long as you need.

Start for free & upgrade only if you need. Card not required.