STK'lar İçin İletişim Çalışmaları Atölyesi Sosyal Kuluçka Merkezi'nde Gerçekleşti

STK’lar İçin İletişim Çalışmaları Atölyesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde Gerçekleşti

Table of Contents

Share:

LinkedIn
Twitter
Facebook

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak düzenlediği atölyeler STK’ların etki alanlarını genişletebilmeleri için onlara yol göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta  Aysun Koçaner’in katımıyla gerçekleştirilen  STK’lar için İletişim Çalışmaları Atölyesi’nde STK’larda iletişimin önemi, paydaşlarla ve medyayla olan ilişkilerde dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları” dersini veren Aysun Koçaner’in çarpıcı örnekler verdiği atölyeden satır başları şu şekilde:

Kurumsal itibar için görünürlük

Daha önce Sivil Toplum Buluşmaları Serisi kapsamında konuşmacı kurumlarımızın da ifade ettiği gibi sivil toplum kuruluşlarına güven duymama hem bağışçılık hem de gönüllülük faaliyetlerinde oldukça belirleyici. Koçaner, bu güven sorununun üstesinden gelebilecek olan kurumsal itibarı oluşturmanın önemli yollarından birinin kamuoyu önündeki görünürlülükle sağlanabileceğini, bu nedenle de uygun bir iletişim stratejisi geliştirmenin çokça önemli olduğunun altını çiziyor.

İletişim stratejisi nedir?

İletişim stratejisinin doğru mesajın doğru yerde ve doğru araçla, doğru dozda ve doğru zamanda iletilmesi olduğunu söyleyen Koçaner, iletişim stratejisi belirlemeden önce kurumların izlemesi gereken adımları şu şekilde özetliyor.

  • Kurumun hedeflerini, misyon ve vizyonunu belirlemesi
  • Sosyal paydaşların ve öncelikli hedef kitlelerinin belirlenmesi
  • Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri içeren durum analizinin yapılması
  • İletişim hedeflerinin belirlenmesi

Sosyal Paydaşlarla İlişkiler

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürürken iletişim halinde oldukları birbirinden farklı aktörler ve bu aktörlerin her biriyle kurulan iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Paydaşlarla kurulan güçlü bir iletişim kurumun başarısında oldukça belirleyici.

Kamuoyu, kurumun faaliyetlerinden etkilenen kitle, benzer alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar, finansal çevreler, akademik çevreler, kanaat önderleri, ilgili yönetim birimleri ve medyayı bu sosyal paydaşlara örnek olarak gösterebilmek mümkün.

İletişim Stratejisi için Gereken Alt Yapı Çalışmaları

Kurumların iletişim stratejilerini hayata geçirirken teknik açıdan da ellerini güçlendirmeleri önemli. Koçaner’e göre farklı sosyal paydaşlarla iletişim kurarken kullanılacak mesajın ve görsellerin belirlenmesi, kurumun faaliyet alanına dair istatistiki veriler ve araştırma sonuçlarının bir araya getirilmesi, web sitesi tasarımı ve sosyal medya hesaplarının açılması, medya sözcülerinin belirlenmesi ve gerekli medya eğitimlerinin verilmesi bu adımlardan birkaçını oluşturuyor.

Medyayla İlişkiler

Tahmin edileceği üzere görünürlülüğü sağlamanın en önemli araçlardan biri medya. Medyayla kurulan ilişkilerde kullanılan dilin sadeliği, fazla akademik bir dilin kullanılmaması oldukça önemli. İstatistiklerin yanında insan hikayelerine yer vermek de hem medyayla kurulan iletişimde hem de medya aracılığıyla başka kitlelere ulaşırken etkiyi artıran unsurlardan.

Yine yerel basının gücünü hafife almamak ve projeler kapsamında medyayı ara dönemlerde bilgilendirmek medya ile süregiden sağlıklı bir iletişim için oldukça önemli.

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin tüm etkinliklerini web sitelerinden takip edebilmeniz ve kurumuzun ihtiyaç duyduğu atölyelere kaydınızı yaptırmanız mümkün. 

On Key

Trending Posts

Create your account.
It’s free for as long as you need.

Start for free & upgrade only if you need. Card not required.