Aidiyet Duygusunun Anahtarı: Üyelerinize Özel Sosyal Ağ Uygulaması

Aidiyet Duygusunun Anahtarı: Üyelerinize Özel Sosyal Ağ Uygulaması

Table of Contents

Share:

LinkedIn
Twitter
Facebook

İnsan karmaşık yapıda bir varlık. Yalnızlığı sevenlerimiz var, en büyük korkusu yalnızlık olanlarımız var. Ama sosyal bir varlık insan, onu biliyoruz. Bir sosyal ağ, bir gruba dahil olma, kabul görme, onaylanma ihtiyacı duyuyor; zaman zaman da kafasını dinlemek istiyor belki. Buna bir de yaşadığı dünyaya dair söz söyleme, sorunların çözümünde etkili olabilme isteği eklemleniyor. Zorlukların üstesinden gelmek için dayanışma ihtiyacı hissediyoruz.

Sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar işte tam da bu iki dürtünün kesiştiği noktada yer alıyor. Bir araya geliyor, bir sosyal ağ içinde yer almanın verdiği güçle zorluklarla başa çıkıyor ya da sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Kurumunuzun başarısını da bu iki ihtiyaca ne ölçüde cevap verebildiği belirliyor aslında. Gelin 2016 yılının henüz başlarındayken şu iki noktayı tekrar bir gözden geçirelim:

  • Üye, destekçi ya da bağışçılarınızda bir arada olma, bir gruba ait olma hissiyatını ne kadar yaratabiliyorsunuz?
  • Amaçlarınıza ulaşmada ya da zorluklarla başa çıkmada ne kadar etkin çözümler sunabiliyorsunuz?

Amaçlarınıza ulaşırken yolunuza çıkabilecek engellerin üstesinden nasıl gelebileceğiniz konusunda öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi bu blogta sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz uzunca bir süredir. Raklet‘i de bu doğrultuda geliştirmeye çalışıyor, iş yükünüzü azaltmaya çalışıyoruz. Çok genel hatlarıyla özetleyecek olursak Raklet’le:

  • Üye, bağışçı ve destekçilerinizi tek bir çatı altında toplayıp bilgilerini güncel tutabilirsiniz.
  • Aidat ve  bağış ödemelerini, hem internetten hem de mobil cihazlar üzerinden tek tıkla kolayca toplayabilirsiniz.
  • Üyelerinize özel ya da herkese açık etkinlikler oluşturup platform üzerinden bilet satışlarını gerçekleştirebilirsiniz.
  • Toplu e-posta ve sms modülleriyle tüm üyeleriniz ile sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturabilirsiniz.

Ve fakat bu yazıda dikkat çekmek istediğimiz asıl nokta Raklet’in üyelerinize özel sosyal ağ uygulaması. Bu özellik tam da yukarıda sözünü ettiğimiz aidiyet duygusunu güçlendirme görevi görüyor. Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş üyeler platform üzerinden birbirleriyle iletişime geçebiliyor; diğer üyeleri şehir, meslek, eğitim bilgilerine göre filtreleyebiliyor ve kendi aralarındaki bağları güçlendirebiliyorlar. Bir dernek, vakıf, STK ya da kulübe üye olma, bir topluluğa dahil olma duygusunu yalnızca düzenlediğiniz etkinliklerde değil sistem üzerinde de hissediyorlar.

Bu durum insani birtakım ihtiyaçlarımıza karşılık geliyor olabilir, ancak somut yararları da var. Diyelim ki yeni bir şehre seyahate gidiyorsunuz. Raklet üzerinden orada yaşayan diğer dernek üyelerine ulaşıp dilediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.Ya diyelim ki bir şirketle çalışmak istiyor ancak içeride bir bağlantınız olup olmadığını bilmiyorsanız, Raklet ile bu bilgiye erişmek artık bir tık uzağınızda..

İstediğiniz işi arama, bulma sürecinin bazen dillere destan sancılı bir süreç olabildiğinin farkındayız. Raklet’in özel sosyal ağ uygulamasıyla üyeler iş ilanları yayınlayabiliyor, yayınlanmış iş ilanlarını görüntüleme imkanı buluyorlar. Zorlukların üstesinden gelmek demiştik yukarıda değil mi?

Siz de amaçlarınız, kurumunuzun üyelerinizin gözündeki değeri üzerine tekrar düşünebilir, Raklet‘e kaydolarak 2016 yılını üyelerinizden aldığınız güçle eşsiz kılabilirsiniz.

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

On Key

Trending Posts

Create your account.
It’s free for as long as you need.

Start for free & upgrade only if you need. Card not required.